ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
DOWNLOADS
LINKS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013

Προς τους Γονείς των μαθητών και μαθητριών
του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως

Διακοπή Μαθημάτων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα μαθήματα για όλες τις τάξεις του Λυκείου διακόπτονται την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012.

Επίδοση Απολυτηρίων – Δελτίων Ετήσιας Επίδοσης

  • Τα απολυτήρια, τα αριστεία και οι πλακέττες θα επιδοθούν στους τελειόφοιτους μαθητές/τριες την Πέμπτη  28 Ιουνίου 2012 στην τελετή αποφοίτησης (θα σταλεί σχετική πρόσκληση).  Οι τελειόφοιτοι πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο, για να υπογράψουν το σχετικό βιβλίο, την Τετάρτη  27 Ιουνίου 2012,  8-12π.μ.

Οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσέλθουν στην Τελετή Αποφοίτησης με την επίσημη στολή τους και γενικά με ευπρεπή εμφάνιση.  Μαθητής/τρια που δε θα προσέλθει με την επίσημη στολή του σχολείου και ευπρεπή εμφάνιση, δε θα παραλάβει Απολυτήριο κατά τη διάρκεια της Τελετής.

  • Τα δελτία επίδοσης των μαθητών θα δοθούν την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 από τις 8-12π.μ.

  • Οι εγγραφές θα γίνουν για τη Β΄ τάξη την Τετάρτη 20 Ιουνίου, για τη Γ΄ τάξη την Πέμπτη 21 Ιουνίου και για την Α΄ τάξη την Παρασκευή και Δευτέρα 22 και 25 Ιουνίου 2012.

Οι ανεξεταστέοι της Γ΄ Γυμνασίου αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους  στα Λύκεια ή στις Τεχνικές Σχολές, υποχρεούνται να κάνουν προεγγραφή στις 22 ή 23 Ιουνίου 2011.  Αν επιτύχουν στις ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου, θα προσέλθουν για κανονική εγγραφή την  Δευτέρα  10 Σεπτεμβρίου 2012. Οι μαθητές/τριες διατηρούν το δικαίωμα μετεγγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εγγραφές ανεξεταστέων και άλλων μαθητών/τριών

Οι εγγραφές ανεξεταστέων και άλλων μαθητών/τριων θα γίνουν την Δευτέρα  10 Σεπτεμβρίου 2012.

Παρουσίαση μαθητών/τριών στα Σχολεία – Έναρξη μαθημάτων

Οι μαθητές/τριες θα παρουσιαστούν στα σχολεία την Τρίτη  11 Σεπτεμβρίου 2012, για κατανομή τους σε τμήματα, λήψη άλλων πληροφοριών και οδηγιών (ωρολόγιο πρόγραμμα, χορήγηση διδακτικών βιβλίων).  Στη συνέχεια, θα γίνει και η έναρξη των μαθημάτων.

Μαθητική Στολή

Η μαθητική στολή θα παραμείνει η ίδια όπως τη φετινή σχολική χρονιά.  Σχετικό φυλλάδιο θα δοθεί στους μαθητές/τριες κατά την εγγραφή τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ